СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІН ІМПОРТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНІВ

Марта Олексіївна Дергалюк

Анотація


У статті проаналізовано сучасний стан основних засобів суб’єктів агропромислового комплексу регіонів та їх зношеність. Встановлено, що на сучасному етапі економічного розвитку в Україні спостерігається незадовільний стан основних засобів суб’єктів агропромислового комплексу регіонів, зокрема знос основних засобів у сільському господарстві на початок 2015 р. становив 38,4 %. З’ясовано, що у процесі оновлення основних засобів велику роль відіграє імпорт нової сільськогосподарської техніки. Аналіз імпорту нової сільськогосподарської техніки в Україну за 2013-2015 рр. засвідчив суттєве його скорочення. При цьому спостерігається тенденція до збільшення імпорту сільськогосподарської техніки, що була у використанні, збільшення продажу запасних частин та росту конкуренції серед імпортерів за рахунок регіональної присутності. Визначені причини змін у динаміці імпорту сільськогосподарської техніки в Україні.


Ключові слова


імпорт; сільськогосподарська техніка; агропромисловий комплекс; основні засоби; знос основних засобів

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоусько Я. К. Тенденції розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування / Я. К. Білоусько // Економіка АПК. – 2011. – № 4. – С. 84-90.

Вартість основних засобів у 2000-2014 роках / Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Марком Украина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.marcom.kiev.ua

Маслак О. Ринок техніки: дорого, але необхідно / О. Маслак. – Агробізнес сьогодні. – № 10(281) травень 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.agro-business.com.ua/ekonomichnyi-gektar/2223-rynok-tekhniky-dorogo-ale-neobkhidno.html

Мілаєва І. І. Тенденції розвитку сільськогосподарської техніки в Україні / І. І. Мілаєва // Праці Таврійського Державного агротехнологічного університету. Вип. 13, Т.6. – ТДАТУ. – 2013. – С. 272-275.

Наявність і стан основних засобів за видами економічної діяльності (КВЕД-2010) за 2014 рік / Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Тенденції на ринку сільськогосподарської техніки іноземного виробництва у 2015-2016 роках / StuarAgro // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stuaragro.com.ua/ua/news/one/15

Формування ринкової системи матеріально-технічного забезпечення АПК України / [Білоусько Я.К., Герун М.І., Денисенко П.А. та ін.]. – К.: ННЦІ ІАЕ, 2005. – 86 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.