Систематизація методів аналізу прибутковості підприємства

Автор(и)

  • Валентина Миколаївна Марченко
  • Катерина Валентинівна Прус

Ключові слова:

метод експертних оцінок, метод коефіцієнтів, методи факторного аналізу, СВОТ-аналіз, методи горизонтального та вертикального аналізу, порівняльний аналіз.

Анотація

В сучасних умовах діяльність кожного суб’єкта господарювання залежить від значної кількості учасників ринкових відносин, що зацікавлені в результатах його функціонування.

Ефективна діяльність підприємства можлива лише за умови постійного вдосконалення внутрішнього планування прибутку й рентабельності, що дасть змогу максимально використовувати наявні ресурси й досягнути бажаних результатів.

Для вирішення конкретних задач в управлінні прибутковістю на підприємстві використовують цілий ряд методів аналізу, що дозволяють отримати кількісну та якісну оцінку окремих аспектів формування, використання та розподілу прибутку.Серед них виділяють метод експертних оцінок, метод коефіцієнтів, методи факторного аналізу, СВОТ-аналіз, методи горизонтального та вертикального аналізу, порівняльний аналіз. Для ефективного внутрішнього аналізу на підприємстві використовують поєднання всіх вище наведених методів.

Об’єктом даного дослідження є методи аналізу прибутковості підприємства .

Предметом – сукупність теоретико-методичних та практичних аспектів аналізу прибутковості підприємства.

 

Посилання

Гнатієнко Г. М. Експертні технології прийняття рішень : монографія / Г. М. Гнатієнко, В. Є. Снитюк. – К. : ТОВ «Маклаут», 2008. – 444 с.

Федулова Л. І. Сучасна методологія технологічного прогнозування / Л. І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2008. – № 3. – С. 106–120.

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. / О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

Бланк А.І. Управління прибутком підприємства / А.І. Бланк. – М. : Фінанси й статистика, 2005. – 456 с.

Поддєрьогін А. М. Фінансовий менеджмент : підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.

Парушина, Н.В. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций [Текст] : учебное пособие / Н.В. Парушина, И.В. Бутенко, В.Е. Губин и др.; под ред. д.э.н. Н.В. Парушиной. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. – 432 с. 5

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-06

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ