Управління процесом реструктуризації промислового підприємства

Петро Васильович Круш, Руслана Анатоліївна Якименко

Анотація


В даній статті подано теоретичні обґрунтування умов управління процесом реструктуризації промислового підприємства та розроблено методичне забезпечення щодо її реалізації. Головною ціллю впливу на діяльність господарюючих суб’єктів є забезпечення стійкого розвитку як підприємства, так і економіки в цілому та її окремих галузей. З цієї точки зору, реструктуризація є особливим видом діяльності підприємства зі зміни виробничого та організаційного регулювання розвитку промислових підприємств, а отже, має практичне значення для всіх вітчизняних промислових підприємств.


Ключові слова


реструктуризація; промислове підприємство; адаптація; управління реструктуризацією; програма реструктуризації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гринева В. Н. Методические рекомендации относительно подготовки процесса реструктуризации предприятий / В. Н. Гринева, М. В. Новикова // Бизнес Информ. – 2007. – №10 (2). – С.62–69.

Мартиненко В.П. «Програма реструктуризації промислових підприємств». Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки», 25 листопада 2015 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2015. – 236 с.

Королькова Е.М. Реструктуризация предприятия. – М., 2007.

Мазур И.И. Реструктуризация предприятий и компаний / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – М.: Экономика, 2001. – 456 с.

Кругляк А. М. Управління процесами реструктуризації як форма фінансового оздоровлення підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – №20. – С. 45-49.

Белых Л.П. Реструктуризация предприятий: учеб. пособие. – М.: Юнити-Дана, 2007. – 511с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.