№ 18 (2016)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 18. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016. – 240 с.

Рекомендовано Вченою Радою
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № № 4 від 28.11.2016 р.