Економічний розвиток підприємства та економічні результати підприємства: взаємозв’язок, особливості оцінки та моделювання

Автор(и)

  • Олена Антонівна Зінченко ДВНЗ «Криворізький національний університет», економічний факультет, кафедра ФСГІР, Ukraine
  • Дмитро Сергійович Зінченко

Ключові слова:

економічний розвиток підприємства, економічні результати підприємства, оцінка економічних результатів підприємства, економіко-математичне моделювання економічного розвитку підприємства.

Анотація

Предметом роботи є система відносин, пов’язаних з економічним розвитком підприємства, економічними результатами підприємства, а також підходи до вимірювання та економіко- математичного моделювання цих категорій. Для написання статті використані метод елементарно-теоретичного аналізу та синтезу, метод  структурно-логічного аналізу, аксіоматичний та системний методи, методи математичного та знакового моделювання. У роботі досліджено підходи вчених – економістів до визначення сутністно-змістовного навантаження  понять «економічний розвиток підприємства» та «економічні результати підприємства». Розроблено авторське визначення поняття «економічні результати підприємства». Удосконалено систему показників оцінки економічного розвитку та економічних результатів підприємства та запропоновано підходи до їх економіко- математичного моделювання.Сферою застосування результатів дослідження є діяльність українських підприємств. Результати дослідження можуть бути використані власниками та менеджментом підприємств для практичного використання у своїй діяльності, а також для наукових працівників, викладачів, аспірантів для вивчення теоретичних основ предмету дослідження.

Посилання

Економічна теорія: Підручник /С.В.Мочерний, М.В. Довбенко. – К.:Видавничий центр «Академія», 2004. – 856с.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект [Текст] : підручник для студ. екон. спец. вузів / Г. Н. Климко [та ін.]. - 2.вид., перероб. і доп. - К. : Вища школа : Знання, 1997.- 473с.

Мала Н.Т., Грабельська О.В. Економічний розвиток підприємства: планування та моделювання / Н.Т. Мала, О.В.Грабельська // Вісник НУ «Львівська Політехніка». – Л.:. Видавництво Львівської політехніки. – 2012. -№739. - С. 22-30

Економічний розвиток структурних підрозділів підприємства: оцінка, механізм, мотивація : монографія / [А.М. Турило, А.А. Турило, Н.В. Романченко, С.В. Святенко ]. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 303 с.

Жовна О.М. Оцінка економічних результатів діяльності гірничо – збагачувальних комбінатів з урахуванням економії витрат: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»/ О.М.Жовна. – Кривий Ріг, 2010. -20с.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.посібник. – О.М. Жовна. - К.: Знання, 2007. – 668с.

Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навч.посібник / І.М.Бойчик. -К.:Атіка,2002. – 480с.

Черната Т.М. Комплексна оцінка та аналіз виробничо – господарської діяльності підприємства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец.08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»/ Т.М.Черната. –Дніпропетровськ, 2004. -20с.

Нусінов В.Я. Методологічні основи оцінки економічних результатів промислового виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец.08.07.01 «Економіка промисловості»/ В.Я.Нусінов. – Київ, 1998. -32с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-02-03

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ