№ 6 (2011)


Обкладинка
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 228 с.
Рекомендовано Вченою Радою факультету менеджменту та маркетингу
Протокол № 7 від 28.02.2011 р.