ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

Алла Володимирівна Гречко, О.В. Бершов

Анотація


Стаття присвячена дослідженню сутності інвестицій та проблемі здійснення інвестиційної діяльності підприємства, пов'язаної з його реконструкцією і технічним переозброєнням. Визначено місце та роль економічного аналізу у здійсненні відбору найбільш ефективних інвестиційних проектів з реконструкції та технічного переозброєння на прикладі реального підприємства СП «Укрроссталь» для стабілізації його
діяльності.

 


Ключові слова


інвестиції; реальні інвестиції; іноземні інвестиції; інвестиційний проект; основний капітал; оборотний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України. Про інвестиційну діяльність: від 18 вересня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.rada.gov.ua

Вікіпедія вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу до енциклопедії : http:// uk.wikipedia.org/wiki/Іноземні_інвестиції

Лашко О. Макроекономічна концепція державної інвестиційної політики для країн з перехідною економікою / Лашко О. // Зб. наук. праць УАДУ . – 1999. – Вип. 2. ч. 1. – С. 254 –258.

Наврузов Ю. Інвестиції як шлях до економічного зростання / Наврузов Ю., Полінець О. // Вісник УАДУ. – 1998. – № 3. – С. 257 –261.

Дребот Н.П. Інвестиційна стратегія підприємництва: засади і особливості формування в сучасних умовах / Дребот Н.П. // Регіональна економіка. – 2000.– С. 56 –67.

Кухленко О. Стратегія інвестиційної діяльності в Україні / Кухленко О., Смірнова О. // Економіка України. – № 11. – 2002. – С. 22 –26.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.