ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

інвестиції, реальні інвестиції, іноземні інвестиції, інвестиційний проект, основний капітал, оборотний капітал

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності інвестицій та проблемі здійснення інвестиційної діяльності підприємства, пов'язаної з його реконструкцією і технічним переозброєнням. Визначено місце та роль економічного аналізу у здійсненні відбору найбільш ефективних інвестиційних проектів з реконструкції та технічного переозброєння на прикладі реального підприємства СП «Укрроссталь» для стабілізації його
діяльності.

 

Посилання

Закон України. Про інвестиційну діяльність: від 18 вересня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://www.rada.gov.ua

Вікіпедія вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу до енциклопедії : http:// uk.wikipedia.org/wiki/Іноземні_інвестиції

Лашко О. Макроекономічна концепція державної інвестиційної політики для країн з перехідною економікою / Лашко О. // Зб. наук. праць УАДУ . – 1999. – Вип. 2. ч. 1. – С. 254 –258.

Наврузов Ю. Інвестиції як шлях до економічного зростання / Наврузов Ю., Полінець О. // Вісник УАДУ. – 1998. – № 3. – С. 257 –261.

Дребот Н.П. Інвестиційна стратегія підприємництва: засади і особливості формування в сучасних умовах / Дребот Н.П. // Регіональна економіка. – 2000.– С. 56 –67.

Кухленко О. Стратегія інвестиційної діяльності в Україні / Кухленко О., Смірнова О. // Економіка України. – № 11. – 2002. – С. 22 –26.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ