ОЦІНКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

вартість, підприємство, комплексна оцінка, модель, чисті активи, фінансово–економічна стійкість, ризик

Анотація

Статтю присвячено вирішенню актуального наукового завдання щодо розробки комплексної оцінки вартості підприємства та  використання її результатів у практиці складання фінансових прогнозів розвитку підприємства. Проаналізовано наявні теоретичні та методичні підходи до оцінки майнових прав, на основі чого визначено пріоритетні завдання щодо процесу вдосконалення оцінки вартості підприємства та засоби їх вирішення. Обґрунтовано процедури формування аналітичного базису для оцінки вартості підприємства.

 

Посилання

Аналіз формування капіталу підприємства: Автореф. дис.. канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Ярощук; Тернопільська академія народного господарства. — Т., 2004.

Бандурка О. М. Міжнародна інвестиційна діялість./ Бандурка О. М. – К. : «Либідь», 2003. – 156с. – (Навчальний посібник).

Комплексна оцінка вартості підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01/ Н.В.Тертична; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України – Л., 2001.

Федотова М.Ю. Оценка стоимости бизнеса и использование её результатов в целях повышения эффективности деятельности компании // Финансовый менеджмент. – 2009. – № 5. – С. 3–23.

Василик О.Д. «Теорія фінансів»: Підручник. – К.: НІОС – 2000. – 416 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ