РОЗРОБКА БАГАТОФАКТОРНОЇ МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

криза, діагностика, антикризове управління, фінансовий стан підприємства.

Анотація

Статтю присвячено розробці теоретико-методологічного обґрунтування принципів та практичній реалізації методичних підходів діагностики фінансового стану підприємства в системі антикризового управління. У роботі виявлено характеристики та проведено ідентифікацію ознак фінансової кризи на підприємствах України, досліджено понятійний апарат антикризового управління підприємством, узагальнено, класифіковано та проведено оцінку існуючих методів та методик діагностики кризи підприємства.

Посилання

Захаров В.Я., Блинов А.О., Хавин Д.В. Антикризисное управление. Теория и практика / учебное пособие для ВУЗов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000)/ М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2006.

Сметанюк О.А. Діагностика в антикризовому управлінні // Науковий потенціал світу 2004 / Матеріали І Міжнародної науково–практ. конф. Маркетинг та менеджмент. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – Т. 15. – С. 47–48.

Сметанюк О.А. Механізми реактивного антикризового управління на підприємстві // Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій / Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наук.–практ. конф. вчених, викладачів та практичних працівників, 16–17 лютого 2006 р. – Вінниця: Книга–Вега, 2006. – Т. 2. – С. 197–200.

Черняева И. В. Новые подходы к диагностике финансовой состоятельности коммерческих организации / Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – № 17 (122).

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа / Учебник–2–е изд., доп. – М: ИНФА–М., 2005 г.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ