ПИТАННЯ ЯКОСТІ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Н.А. Шевчук, Д.М. Фещенко

Анотація


В статті обгрунтовано системний підхід до управління та запропоновані шляхи досягнення високої якості продукції на промислових підприємствах в умовах відкритого ринку, які використовуються країнами Заходу, США, Японії і інших розвинених країнах.

 


Ключові слова


підприємство; якість; продукція; стандарти; конкуренція; ринок; підхід; система; управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.;[ якість, ціна і термін доставки] Подредакцией д–ра экон. наук, проф. О.П. Молчановой. – М.: Вита–Пресс, 2001. – 272 с.: ил. ISBN 5–7755–0303–1

Экономика предприятия: Учебник [важливого значення набувають питання, пов'язані з якістю]/ Под ред. проф. Н.А. Сафронова. . М.: «Юристъ», 1998. . 584 с. ISBN 5– 7975–0109–0

. Исикава К. Японские методы управления качеством.[ відносяться промислові підприємства Західної Європи, США, Японії] – М.: Экономика, 1988. – С. 216, ISBN 0 – 13 – 952433 – 9

Демиденко А.А., Демиденко И.А., Демиденко А.И. Оценка качества функционирования системы управления качеством продукции.[Розробка і реалізація стратегії управління якістю] Сборниктрудов 3–й международной научно–технической конференции «Проблемы повышения качества промышленной продукции», г.Брянск,1998.

Quality management systems – Requіге–ments (Системи управління якістю. Вимоги) [системний підхід до управління якістю і принцип безперервного вдосконалення систем управління] ISO 9001: 2000


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.