ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ В ЙОГО ПОЛІПШЕННІ

Марина Володимирівна Шашина, О.В. Стаднік

Анотація


У статті проаналізовано фінансово-економічні умови діяльності сільськогосподарських підприємств, оцінено їх сучасний фінансовий стан, виявлено ознаки фінансової нестабільності та вплив чинників на фінансове оздоровлення підприємств агропромислового комплексу.


Ключові слова


фінансовий стан; фінансова стійкість; фінансова підтримка; оздоровлення; державне регулювання; стійкість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2005. – №3. – С. 117–129.

Добрунік Т. П. Конкуренція на ринку АПК // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. Монографія у двох тома: Т. 2 / За ред. П. Т. Саблука, В. Я. Амбросова, Г. Є. Мазнєва. –

К.: ІАЕ, 2001. – С. 277–278.

Мойса М. Я., Крюкова І. О. Ресурсний потенціал аграрних підприємств та економічний механізм його раціонального використання // Економіка АПК. – 2008. – №2.

Державний комітет статистики України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Міністерство аграрної політики України: [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.minagro.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.