ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

інноваційний потенціал, потенціал підприємства, інновації

Анотація

У статті розглянуто особливості формування інноваційного потенціалу промислових підприємств (ІПП) з позицій системного підходу. Визначено та систематизовано проблеми управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах з урахуванням сучасного стану економіки України. Окреслено основні внутрішні та зовнішні чинники впливу на ІПП, а також напрямки підвищення результативності у процесі формування ІПП.

 

Посилання

Лапін Е. В. Экономический потенциал предприятия : монография. – Суми : ИТД «Университетская книга», 2002. – 335 с.

Краснокутська П. Дефініція поняття «потенціал підприємства» в контексті розвитку мікроекономічної теорії // Вісник КНТЕУ. – 2008. – №5. – С. 54 – 64.

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : проблеми, концепції, методи: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2003. – 278 с.

Верба В.А., Новікова І.В. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства // Проблеми науки. – 2003. – №3. – С. 22 – 31.

Балабанова Л.В., Холод В.В. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств. – К. :ВД Професіонал, 2006. – 448 с.

Гриньов А.В. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства // Проблеми науки. – 2003. – №12. – С. 13 –17.

Іванілов О.С., Таряник О.М. Інноваційний потенціал підприємства // Економіка, фінанси, право. – 2004. – №12. – С.5 – 7.

Новікова І. В. Інноваційний потенціал підприємства: оцінка та фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку (за матеріалами підприємств алмазно-інструментального виробництва України): автореф.дис. к. е. н.: 08.06.01 / КНЕУ – К., 2003. – 17 с.

Терещенко О. В., Верба Д. В. Дослідження диференціації параметрів господарської діяльності промислових підприємств із різною інноваційною активністю // Економіка та держава. – 2006. – № 5. – С. 60 – 64.

Хачатурян Х. В. Інноваційні зміни у функціях і стратегічних орієнтирах системи державного управління [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/DUTP/2005-2/txts/philo/05xxvsdu.pdf.

Чоботар. С. В. Інноваційний потенціал підприємства [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.confcontact.com/Okt/18_Chebot.htm;

Іванова К. В., Громова Я. А. Технологія оцінки гармонійності складових інноваційного потенціалу підприємств // Вісник Хмельницького національного університету 2009. – № 6.–T. 3. – С. 233 – 237.

Гарматій Н.М. Сутність інноваційного капіталу та необхідність його застосування в галузі телекомунікацій // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 42–46.

Проект «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів» [Електронний ресурс]. Режим доступу до джерела: http://www.in.gov.ua/files/content/part_3111.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ