ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

Ключові слова:

антикризове управління, інформаційні технології, CRM-системи, бюджетування

Анотація

У статті розглядається важливість впровадження на підприємствах
антикризового управління на сучасному етапі розвитку національної
економіки. Аналізуються інформаційні технології, що використовуються в
процесі антикризового управління. Обґрунтовано доцільність і переваги
впровадження CRM-систем і бюджетного управління.

 

Посилання

Міньковська М.В. Аспекти бюджетування: переваги та недоліки, успіхи та помилки [Текст] / М.В. Міньковська – Економіка промисловості. – 2008. - №4. – С. 161 – ISSN 1562-109X

Шумило Ю.О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування [Текст] / Ю.О. Шумило – Актуальні проблеми економіки. – 2007. - №7. – С. 105

1С:Консалтинг. Інформаційні технології в управлінні підприємством: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.magnezit.com.ua/informacijni-texnologiji-v-upravlinnipidpryyemstvom-

v-umovax-kryzy.php

Залогіна К. І. Антикризове управління підприємством в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua

Саранчук В. CRM-системи: поділяй і пануй // Власний бізнес. – 2010. – №5: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://areon.ua/press/reviews/156-crm-selection

Корпорація «Атлас». Системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM): [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.atlas.ua/ukr/crm.html

Огляд CRM: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.yswop.com/threads/799-Tổng-quan-về-CRM?p=1128

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ