ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Ю.П. Матусов
  • А.С. Будаєва

Ключові слова:

основні фонди, фондовіддача, капіталовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, інтенсивне відтворення, екстенсивне використання основних засобів

Анотація

Статтю присвячено дослідженню системи показників ефективності використання основних фондів з урахуванням ринкових умов господарювання. В роботі проаналізовані та систематизовані методи наукового пошуку оптимальних шляхів використання всіх наявних ресурсів з метою найшвидшого вирішення проблем конкурентноздатності та економічної стабільності. Виявлені резерви та розроблені пропозиції щодо підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.

 

Посилання

Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємств / М. Д. Білик // Фінанси України. – 2005. – №3. – С. 117–129.

Бобров В.Я. Основи ринкової економіки та підприємництва. К.: «Вища школа», 2002. – 690 с

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально–практичний посібник. – Дніпропетровськ; ТОВ «Баланс–Клуб», 2005 – 289 с.

Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол.: А.А. Мазаракі, А.Д. Бутко, С.І. Бай. – К.: КНТЕУ, 2004. – 280 с.

Круш П.В., Подвігіна В.І., Клименко О.В. Капітал та основні засоби підприємства: Навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 168с.

Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Панков В.А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. – К.: ЦНЛ, 2005. – 398 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ