ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В.Г Бурлака

Ключові слова:

технологічна конкурентоспроможність, інвестиції в основний капітал, технологічна структура інвестицій, інноваційність продукції, модернізація

Анотація

У статті проведено аналіз технологічного аспекту конкурентоспроможності промисловості України з використанням показників обсягу реалізованої продукції, інвестицій в основний капітал, технологічної структури інвестицій, частки витрат на інновації, інноваційності продукції, наукомісткості виробництв та надані рекомендації щодо її модернізації.

 

Посилання

Гельмановский М. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях / Гельмановский М., Жуковский В., Трофимова И. // Российский экономический журнал. – 1998. – № 3. – C. 67-76.

Данилов И. П. Проблемы конкурентоспособности электротехнической продукции / Данилов И. П. – М.: Пресс-сервис, 1997. – 420 с.

Петров В. Конкурентоспособность. Анализ факторов, показателей и критериев, определяющих успех субъектов рынка в конкурентной борьбе на различных уровнях экономической деятельности (микро, мезо, макро, глобальном) / Петров В. // Риск. – 1999. – № 4. – С.4-11.

Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / Портер М. – М., 1993. –324 с.

Спиридонов И. А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: учебное пособие / Спиридонов И. А. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 348 с.

Фатхутдинов Р. Менеджмент как инструмент достижения конкурентоспособности // Вопросы экономики. – 1997. –№ 5. – С.118-127.

Статистична інформація // Державний комітет статистики // www.ukrstat.gov.ua.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. – К.: Держкомстат України, - 2009. – 365 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. – К.: Держкомстат України, - 2010. – 347 с.

Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2007 р. Стат. бюл. – К.: Держкомстат України, - 2008. – 137 с.

Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2008 р. Стат. бюл. – К.: Держкомстат України, - 2009. – 142 с.

Про основні показники роботи промисловості України за січень-грудень 2009 р. Стат. бюл. – К.: Держкомстат України, - 2010. – 142 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ