ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

підприємництво, державна підтримка, державна політика.

Анотація

У статті проаналізовано поняття «підприємництво». Окреслено проблеми розвитку підприємництва в Україні та виявлено ряд чинників, які впливають на даний процес негативно та гальмують його розвиток, запропоновано можливі шляхи подолання даної проблеми.

Посилання

Господарський кодекс України (зі змінами і доповненнями), від 16 січня 2003 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua/

Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики: [навч. посібн.] / Варналій З.С – К.: Знання, 2003. – 302с.

Ткаченко Т.П., Круш П.В. Розвиток підприємництва та формування середнього класу [Текст]: монографія / Т.П.Ткаченко, П.В.Круш. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 216с.

Розвиток підприємницької діяльності в Україні: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/Managment/ 28687–7.html

Напрямки оздоровлення підприємництва в Україні: [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.academia.org.ua/?p=658

Комарницький І. Проблеми розвитку малого і середнього підприємництва: [навч. посібн.] / Комарницький І. – К.: Академія, 2005. – №4. – С. 50–58.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ