ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ЗБИТКІВ ЧЕРЕЗ ВІДМОВУ СИСТЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

Ключові слова:

економічний збиток, методологічні підходи, промислове підприємство, система енергопостачання

Анотація

У поданій статті висвітлено актуальність проблеми оцінки економічних збитків у разі відмови систем електро-, водо-, газо-, теплопостачання. Визначено поняття «економічний збиток» у декількох сферах діяльності. У процесі дослідження було запропоновано методичні підходи для розрахунку прямих та непрямих економічних збитків на промисловому підприємстві.

Посилання

Гук Ю. Б. Анализ надежности электроэнергетических установок / Гук Ю. Б. – Л. : Энергоатомиздат, 1988. – 224 с.

Китушин В. Г. Надежность энергетических систем / Китушин В. Г. – М. : Высш. шк., 1984. – 256 с.

Карташев И. И. Качество электроснабжения в распределительных системах / Карташев И. И. – 2003. – №12. – С.65–69.

Эдельман В. И. Методические основы расчета уровней надежности и качества услуг сетевых организаций [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.e–m.ru/20sept/p20s/5sec/05.ppt#268.1

Качество электрической энергии в системах электроснабжения / Баталов А. Г., Гриб О. Г., Сендерович Г. А., Рожков П. П. – Х. : ХНАГХ, 2006. – 272 с.

Трунова І. М., Кухтяк У. Є. Енергетичний менеджмент підприємств АПК з врахуванням якості електричної енергії // Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України: Вісник ХДТУСГ. Вип. 43. Т.2. – Х.: ХДТУСГ, 2006. – С. 37–39.

Надежность систем электроснабжения / Зорин В. В., Тисленко В. В., Клеппель Ф., Адлер Г. – К. : Высш. шк., 1984. – 192 с.

Економічна енциклопедія: Т.1 / Редкол.: Мочерний С.В. та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

Юридична енциклопедія: Т.2 / Редкол.: Шемшученко Ю.С. та ін. – К.: «Укр.енцикл.», 1999. – 744 с.

Комарницький І.М., Бублик М.І. Оцінка техногенних збитків та аналіз підходів до їхнього розрахунку у глобальному та регіональному аспектах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/node/733

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА