ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

державне регулювання інноваційного розвитку, інноваційний розвиток підприємств, інноваційна інфраструктура, інноваційна діяльність підприємств

Анотація

У статті проаналізовано стан функціонування державного регулювання інноваційного розвитку підприємств в Україні, виявлено основні недоліки і причини впливу держави на цей процес. Визначено шляхи суттєвого посилення державного впливу на зростання інноваційного потенціалу підприємств.

 

Посилання

World economic forum. [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://www.weforum.org/en/index.htm

Закон України. Про відновлення інвестиційну діяльність / ВВРУ (зі змінами)від 04.07.2002 р .

Закон України. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні / ВВРУ від 04.11.2005 р.

Указ Президента України «Про фінансову підтримку інноваційної діяльності підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави». [Електронний ресурс]. – Доступний з: http://uazakon.com/document/fpart73/idx73662.htm

Бойчик І.М. Економіка підприємства. / Бойчик І.М – К.: Атіка, 2004. – 480 с.

Грещак М.Г. Економіка підприємства: підруч. / М.Г.Грещак, В.М.Колот, А.П.Наливайко. ; за заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2–ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ