ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СТАНУ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

К.В. Шелехов, А.О. Тарасенко

Анотація


Стаття присвячена розкриттю особливостей функціонування українського фондового ринку, виявленню бар’єрів, що перешкоджають розвитку фондового ринку. Проводиться аналіз стану й тенденцій розвитку ринку цінних паперів України, організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності, шляхів підвищення ефективності його функціонування.


Ключові слова


фондовий ринок; ліквідність; капіталізація; інвестиції; підвищення ефективності функціонування; державна підтримка; індекс; волатильність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Корнійчук О. Системні проблеми фондового ринку України та їх вплив на реалізацію національних інтересів у фінансовій сфері //Економічний Часопис–XXI – 2009. – № 3–4.

Міньков В. І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України // Фінанси України – 2008. – № 12. – С. 104–114.

Перепелиця Р. Формування інституціональної структури фондового ринку в післяприватизаційний період // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2007. – Выпуск 103–4. – С. 143– 148.

Сухоруков А. І., Собкевич О. В. Роль фондового ринку у забезпеченні економічної безпеки України // Стратегічна панорама – 2007. – № 1.

Шевченко О., Червяченко Є. Ринок корпоративних облігацій України: стан та проблеми розвитку // Банківська справа – 2005. – № 4 – с. 37–41. Офіційний веб–сайт фондової біржі «Перша фондова торговельна система» [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.pfts.com

Офіційний веб–сайт фондової біржі «Российская торговая система» [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rts.ru


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.