ФОНДОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ: АНАЛІЗ СТАНУ Й ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

  • К.В. Шелехов
  • А.О. Тарасенко

Ключові слова:

фондовий ринок, ліквідність, капіталізація, інвестиції, підвищення ефективності функціонування, державна підтримка, індекс, волатильність.

Анотація

Стаття присвячена розкриттю особливостей функціонування українського фондового ринку, виявленню бар’єрів, що перешкоджають розвитку фондового ринку. Проводиться аналіз стану й тенденцій розвитку ринку цінних паперів України, організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності, шляхів підвищення ефективності його функціонування.

Посилання

Корнійчук О. Системні проблеми фондового ринку України та їх вплив на реалізацію національних інтересів у фінансовій сфері //Економічний Часопис–XXI – 2009. – № 3–4.

Міньков В. І. Деякі особливості розвитку фондового ринку України // Фінанси України – 2008. – № 12. – С. 104–114.

Перепелиця Р. Формування інституціональної структури фондового ринку в післяприватизаційний період // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2007. – Выпуск 103–4. – С. 143– 148.

Сухоруков А. І., Собкевич О. В. Роль фондового ринку у забезпеченні економічної безпеки України // Стратегічна панорама – 2007. – № 1.

Шевченко О., Червяченко Є. Ринок корпоративних облігацій України: стан та проблеми розвитку // Банківська справа – 2005. – № 4 – с. 37–41. Офіційний веб–сайт фондової біржі «Перша фондова торговельна система» [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.pfts.com

Офіційний веб–сайт фондової біржі «Российская торговая система» [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.rts.ru

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ