ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАНЬ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Т.В. Ободзинська
  • О.В. Коробейник

Ключові слова:

логістика, логістичний ланцюг, логістика постачань, закупки, матеріальний потік, управління запасами

Анотація

У статті розглядаються проблеми постачання як важливого елементу системи логістичного ланцюга постачань. Виявлення його сутності, завдань, проблем та можливостей.

 

Посилання

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 5–е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА–М, 2007. – 495 с.

Бауэрсокс Доналд Дж, Клосс Дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Н.Н. Барышникова (пер. с англ.), Б.С. Пинскер (пер. с англ.). – 2–е изд. – М.: ЗАО «Олимп–бизнес», 2008. – 638 с.

Безсмертна О.В. Інвестиційні пріоритети впровадження логістики постачання на молокопереробних підприємствах / Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА,2008. – №10.– С.157 – 162.

Громовик Б. К. Необходимости широкого внедрения в теорию и практику фармации новой отрасли науки – логистики // Провизор. – 2000. – № 22. – С. 23 – 25.

Васелевський М. та ін. Економіка логістичних систем: Монграфія / За наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. – Львів: В–во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 596 с

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ