СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙ У КОНКУРЕНТНИХ НАПРЯМАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

конкуренція, інновація, інноваційні стратегії, конкурентні стратегії, конкурентні переваги, конкурентоспроможність, модернізаційні проекти, модернізація

Анотація

У статті досліджено вплив інновацій на формування конкурентної
стратегії держави. Виявлено умови підвищення конкурентоспроможності за рахунок впровадження модернізаційиих проектів.

 

Посилання

Быков Л. Кризис на экспорт / Быков Л. // Эксперт.- 2003. -№1,- С. 58-61.

Гальчинський А.С. Інноваційна стратегія українських реформ / Гальчинський А.С., Кінах А.К., Семиноженко В.П. – К.: Знання України, 2002. – 326 с.

Геєць В.М. Економічні передумови стабільного соціального розвитку в середньостроковій перспективі / Геєць В.М. // Економічне прогнозування. – 2002. – №2. – С. 9-34.

Геєць В.М. Інноваційно-інвестиційний шлях розвитку української економіки і суспільства на початку XXI століття / Геєць В.М. // Банківська справа. – 2003. – №4. – С. 3-27.

Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання / Геєць В.М. – К.: Форт, 2000. – 344 с.

Глазьев С.М. Теория долгосрочного технико-экономического развития / Глазьев С.М. – М.: Владар,1993. – 310 с.

Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства / Горбатенко В. – К.: Академія, 1999. – 240 с.

Государство в изменяющемся мире. Всемирный банк. Отчет о мировом развитии / Пер. с англ – М.: Прийм ТАСС, 1997. – 306 с.

Ершов М. О финансовых механизмах экономического роста / Ершов М. // Вопросы экономики.-2002.-№12. -С. 4-Ю.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ