№ 19 (2017)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 19. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2017. – 252 с.

Рекомендовано Вченою Радою
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 9 від 24.04.2017 р.