МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Анна Юріївна Погребняк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", https://orcid.org/0000-0003-2421-476X
  • Ірина Ліннік

Ключові слова:

підприємство, методичні підходи, результати діяльності, ефективність, оцінка діяльності

Анотація

У статті досліджено та систематизовано сучасні методи оцінювання ефективності діяльності підприємства. виявлено та проаналізовано можливі проблеми та наслідки при їх застосуванні.  Здійснено аналіз  поняття ефективності як економічної категорії, викладено теоретичні та практичні аспекти оцінки ефективності діяльності підприємства, здійснено характеристику основних підходів та методів оцінки ефективності діяльності підприємства, проаналізовано систему критеріїв та показників оцінки ефективності

Проаналізовано доцільність використання сучасних методів оцінювання ефективності діяльності вітчизняних підприємств на основі дослідження та вивчення зарубіжних підприємств. Відображено переваги та недоліки сучасних методів оцінювання господарської діяльності підприємства.

Автором досліджено перспективи розвитку методів щодо оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства. 

Обґрунтовано, що вибір раціонального методу проведення ефективності діяльності підприємства, дає змогу отримати більш точну інформацію діяльності, що дасть змогу керівництву приймати раціональні рішення подальшого розвитку функціонування підприємства. 

Посилання

Богданович О.Г. Аналіз ефективності діяльності підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу / О.Г. Богданович // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 1.

Говорушко Т.А. Управління ефективністю діяльності підприємств на основі вартісно-орієнтованого підходу : [монографія] / Т.А. Говорушко, Н.І. Клімаш. – К. : Логос, 2015.

Голубєва Т.С. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства / Т.С.Голубєва, І.В. Колос // Актуальні проблеми економіки №5 (59), 2011. – 321 с. Іслямова Е. Р. Методи визначення вартості компанії / Є. Р. Іслямова // Науковий вісник НГУ. – 2016. – № 1.

Іщенко І.І. Оцінка економічної ефективності виробництва та затрат / І.І.Іщенко, С.П. Терещенко– К.: Вища школа, 2014. – 187 с.

Отенко В.І. Формування аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності підприємства / В.І. Отенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 5.

Погребняк А. Ю. Напрями удосконалення методичних підходів до оцінки ефективність механізму антикризового управління на підприємствах машинобудування / А. Ю. Погребняк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 7. – Частина 3. – С. 162-167.

Ткаченко О.В. Методичні підходи до оцінки майна / О.В.Ткаченко, Н.А. Романова, В.О. Слабодич // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування нової економіки ХХI століття" – 2015 р.

Тульчинська С.О. Формування ефективної товарно-цінової політики підприємства /Я.В. Шемет, С.О. Тульчинська // Актуальні проблеми економіки та управління. Зб. наук. пр. молодих вчених. Вип. 7. – 2013 р.

Тюленєва Ю.В., Ліннік І.М. Вибір та обґрунтування системи показників для оцінки ефективності діяльності / Тюленєва Ю.В., Ліннік І.М. // Розвиток підприємництва як фактор росту національної економіки: Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції 16 листопада 2016 року. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2016. – С.232

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-02

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ