Систематизація методів оцінювання ефективності збутової діяльності підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

методи, підходи, оцінювання ефективності, збутова діяльність, аналіз, ланцюг цінностей

Анотація

У статті визначено ключову роль збутової діяльності у процесі підтримки ланцюга цінностей підприємства. Обґрунтовано необхідність підвищення ефективності збутової діяльності, де основу складає достовірна, об’єктивна та своєчасна її оцінка. Систематизовано методичні підходи та групи методів оцінювання ефективності збутової діяльності. Серед методичних підходів основну увагу було сконцентровано на таких, як: маркетинговий, виробничий, ресурсний, логістичний, фінансово-економічний, організаційно-управлінський. Серед груп методів проаналізовано такі, як порівняння, формально-логічні та економіко-математичні. Виявлено їх переваги та недоліки.  Обґрунтовано, що у сукупності представлені методичні підходи і методи оцінювання дозволяють отримувати комплексну оцінку результативності збутової діяльності, виявляти її «вузькі місця», проблемні блоки у процесі її включення у ланцюг цінності підприємства, а також ключові фактори впливу. У сукупності це є основою для раціональних планування, організації, координації, аналізу та контролю збутової діяльності у процесі забезпечення розвитку підприємства як у стратегічній перспективі, так і тактичній діяльності.

Біографія автора

Оксана Петрівна Кавтиш, НТУУ "КПІ"

Кафедра економіки та підприємництва, доцент

Посилання

Клівець П. Г. Стратегія підприємства: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 320 с.

Митрохіна Ю.П. Стратегічний підхід до управління збутом підприємств в умовах мар- кетингової орієнтації / Ю.П. Митрохіна // Тор- гівля і ринок України. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – С. 71—79.

Абрамович І. А. Методичні підходи оцінки ефективності збутової діяльності переробних підприємств / І. А. Абрамович // Агросвіт. – 2014. – № 4. – С. 25-28.

Майбогіна, Н.В. Організація і методика аналізу збутової діяльності промислового підприємства : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Надія Валеріївна Майбогіна . – Київ : Б.в., 2007 . – 15 с.

Воронкова В.Г. Управління людськими ресурсами: філософські засади/»Професіонал» – 2006. – 576 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-02

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ