АНАЛІЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Автор(и)

Ключові слова:

банк, кредитний портфель, кредит, аванс, кредитна якість, прострочені кредити, знецінені кредити, не знецінені кредити

Анотація

У статті проаналізуємо показники кредитного портфелю ПАТ КБ «Приватбанк» за 2015-2016 рр. Встановлено, що кредити та аванси, що надавав ПАТ КБ «Приватбанк» своїм клієнтам зросли і у 2016 р. становили 195339 млн. грн. Зростання спостерігалось за всіма показниками окрім споживчих кредитів фізичним особам. Найбільша кількість не прострочених та не знецінених кредитів знаходяться у групи клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк», що відносяться до великих позичальників з кредитною історією більше 2 років. До суми кредитів, виданих новим позичальникам з кредитною історією менше 2 років, відноситься 20,6%. Найбільша кількість прострочених, але не знецінених кредитів відноситься до терміну простроченості від 31 до 90 днів, що становить 51,5% від загальної суми не знецінених, але прострочених кредитів. Це свідчить про те, що більшість з прострочених кредитів має можливість перейти до погашених, а не до знецінених. Аналіз засвідчив, що найбільша кількість кредитів прострочених більше ніж 361 день було ПАТ КБ «Приватбанк» надано юридичним особам та становить 86,6% від загальної суми знецінених кредитів банку. Серед знецінених кредитів виданих фізичним особам більша частина припадає на іпотечні кредити – 8,6% від загальної суми знецінених кредитів.

Біографії авторів

Станіслав Ігорович Бугрім, ПриватБанк

Керівник відділення Банку

П.П. Круш, проф., к.е.н., НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»

Завідувач кафедри

Посилання

Банківський менеджмент [Текст] / О. А. Кириченко, І. В. Геленко, С. Л. Роголь та ін. За ред. Кириченко О.А. . – К.: Академія, 2013. – 320 с.

Васюренко О. В. Інструментарій аналізу в системі кредитного ризик-менеджменту : монограф. [Текст] / О. В. Васюренко, В. Ю. Подчесова. – К.: УБС НБУ, 2010. – 191 с.

Грищенко Т. В. Проблеми формування та реалізації кредитної політики комерційних банків [Текст] / Т. В. Грищенко, О. А. Падалко // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2005. – №79. – С. 12-15.

Гуцал І. С. Банківське кредитування суб’єктів ринку в трансформаційній економіці України : (питання теорії, методики, практики) : монограф. [Текст] / Гуцал І. С. – К. : ВАТ «БІБЛЬОС», 2001. – 242 с.

Карбівничий І. В. Теоретичні аспекти формування кредитної політики банку [Електронний ресурс] / І. В. Карбівничий. – Режим доступу : http://dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/4550/1/MBK_2006_55.pdf

Квасній М. М. Інтеграція методів моделювання для прогнозування якості кредитного портфелю банку [Текст] / М. М. Квасній // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал. – 2014. – № 4(154). – С. 387-393.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 (МСБО 39). Фінансові інструменти: визнання та оцінка IASB; Стандарт, Міжнародний документ № 929_015 від 01.01.2012, остання редакція від 17.10.2013 р.

Пересада О. А. Кредитування міжнародними фінансово-кредитними установами українських підприємств [Текст] / Пересада О. А. – К. : Лібра, 2001. – 126 с.

Приватбанк став «Банком року 2016» у рейтингу найкращих світових банків «The Banker». Електронний ресурс. – Режим доступу: https://privatbank.ua/news/privatbank-stal-bankom-goda-2016-v-rejtinge-luchshih-mirovyh-bankov-the-banker/

Фінансова звітність Публічного Акціонерного Товариства КБ «Приватбанк» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://privatbank.ua/about/fnansovaja-otchetnost/

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-02

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ