Проблеми енергозбереження та підвищення енергоефективності економіки України

Наталка Яківна Бойчук, М.М. Острянко

Анотація


Стаття присвячена вивченню проблем енергозбереження та енергоефективності економіки України, застосуванню енергозберігаючих технологій в галузях народного господарства. Розглянуті питання про скорочення запасів енергоресурсів та проблеми забезпечення енергоносіями. Висвітлені питання розвитку енергетичної сфери економіки України в контексті її європейського вибору.  Розглянута структура затрат виробництва та енергоспоживання  та її вплив на економіку. Розглянуті реформи у сфері енергозбереження, які здійснюються на місцевому та на загальнодержавному рівні.

В даному дослідженні приділено увагу проблемам раціонального та ефективного використання ресурсів. Проаналізовані можливості та необхідність  застосування альтернативної енергетики. Розглянуто систему енергозабезпечення країн Євросоюзу. Розглянута та проаналізована міжнародна співпраця в сфері енергетики. Розглянуто план дій у сфері енергозбереження та підвищення енергоефективності в Україні та ЄС.  Проаналізовані перспективи  укладання угод з іншими країнами та міжнародними організаціями. Проаналізовано європейський досвід у сфері енергозбереження та енергоефективності. Проаналізовані основні причини та проблеми, пов’язані з ефективною реалізацією програми енергозбереження.  Розглянуто можливості отримання енергії з нетрадиційних та відновлюваних  джерел. 


Ключові слова


паливно-енергетичні ресурси; проблеми енергозбереження; енергозберігаючі технології; енергоефективність; альтернативна енергетика; нетрадиційні і поновлювані джерела енергії; вторинні енергетичні ресурси; реконструкція; модернізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов А. Б. Украина: проблемы энергосбережения и энергоэффективности [Електронний ресурс] / Абрамов Артем Борисович // Нардеп. – 2016. – Режим доступу: http://nardep.org.ua/news/19606

Інформація щодо потужності та обсягів виробництва електроенергії об’єктами відновлюваної електроенергетики, які працюють за «зеленим» тарифом (станом на 01.01.2017) [Електронний ресурс] : за даними Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності України 2017 р. / Держенергоефективності України.

Матвійчук Н. М. Приоритеты реализации политики энергосбережения в Украине / Н. М. Матвійчук // ECONOMICS AND MANAGEMENT. Juvenis scientia. – 2016. - № 1. – С. 97– 100.

Концеба С. М. Енергозберігаючі технології в Україні: економічний ефект і перспективи впровадження / С. М. Концеба, О. О. Непочатенко // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – 2007. - № 63. - С. 1–5.

Науково-технічні (інноваційні) проекти НАН України / І. М. Карп [та ін.]; Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України. – К., 2015. – 200 с.

Новини та публікації [Електронний ресурс] : за даними сайту Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО 2017 р. / Nordic Environment Finance Corporation.

Прохоров С. М. Государство должно стимулировать внедрение энергосберегающих технологий [Електронний ресурс] / Прохоров Сергій Мефодійович // Украинский союз промышленников и предпринимателей. – 2016. – Режим доступу: http://uspp.ua/ru/gosudarstvo-dolzhno-stimulirovat-vnedrenie-energosberegayushhix-texnologij.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.