Роль і значення хімічного комплексу в економіці України

Автор(и)

  • Ю.В. Тюленєва
  • Марія Андріївна Андрієнко

Ключові слова:

хімічний комплекс, розвиток, хімічна галузь, науково-технічний прогрес,

Анотація

Стаття досліджує місце хімічного комплексу в економіці України. Хімічна промисловість держави є складною структурою, що включає галузі: гірничо-хімічну, основної хімії та органічного синтезу. Дана область є відмінною від інших, можливістю створювати матеріали з новими властивостями, що необхідно у різних сферах промисловості країни. Хімічна індустрія є однією з трьох галузей, які визначають рівень економічного розвитку країни. За роки незалежності нашої держави в хімічному комплексі виникло чимало важливих проблем, які потребують рішення. Розвиток хімічної промисловості України за ринкових відносин значною частиною залежить від екологічних проблем. Ступінь розвитку хімічної промисловості в різних країнах є вагомим свідченням індустріального піднесення і економічної самостійності. Україна має значні та потужні засоби для прогресу хімічної індустрії. Проведено аналіз діяльності підприємств хімічної промисловості. Запропоновано напрямки для подолання виявлених проблем.

Посилання

Дорогунцов С., Заяць Т. А., Бандур С. І. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т – К. : КНЕУ, 2000. – 363с.

Жук М. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України: Підручник/ Микола Жук, Володимир Круль,; Чернівецький націон. ун-т ім. Юрія Федьковича . – К.: Кондор, 2004. – 293 с.

Чернюк Л. Розміщення продуктивних сил України: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Людмила Чернюк, Дмитро Клиновий,. – К.: ЦУЛ, 2002. – 440 с.

Розвиток та розміщення хімічної промисловості України [Електронне джерело]. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-9467-2.html

Шубін А. А. Хімічна промисловість України: економічні трансформації та перспективи: монографія / А. А. Шубін.-Донецьк: Донецький Національний Університет, 2010. -628 с.

Офіційний сайт Державного комітетустатістікі України. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua. 4. Офіційний сайт Міністерства промислової політики України Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-26

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ