Економічна оцінка стану та тенденцій формування кадрового потенціалу академічного сектору науки

Любов Петрівна Овчарова, В.П. Бодеко

Анотація


У статті розглянуті особливості  та  проблеми відтворення наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні; виявлені проблеми і тенденції розвитку кадрового потенціалу академічного сектору науки; обґрунтовано положення про підвищення ролі кадрового потенціалу академічного сектору науки у формуванні інноваційної економіки.

У статті представлені статистичні дані, які характеризують стан і тенденції розвитку кадрового потенціалу установ академічного сектору науки України; визначено місце його установ, наукових кадрів та їх роль у структурі наукового потенціалу країни. Розроблено пропозиції щодо збереження та розвитку кадрового потенціалу академічної  науки.


Ключові слова


сектор науки; науковий персонал; кадровий потенціал; стан та тенденції розвитку наукового потенціалу; структура наукових кадрів

Повний текст:

PDF

Посилання


Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Стат. зб. / Державна служба статистики України. – К., 2015. – С. 150-165.

. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2015 році / НАН України. — К. : Академперіодика, 2016. — 556 с.

Інтерв’ю з президентом НАН України, академіком НАН України Б.Є.Патоном. — Вісник Національної академії наук України, 2016, № 1, С.3-10.

Локтєв В.М. Збереження острівців сучасної науки в Україні — патріотичний обов’язок інтелектуалів. Вісник НАН України. 2015. № 9. C. 3-12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.