Теоретичне обґрунтування концептуальних засад сучасного ціноутворення

Автор(и)

Ключові слова:

ціна, ціноутворення, витратний підхід до формування ціни, ціннісний підхід до формування ціни сучасний підхід до формування ціни

Анотація

В статті проаналізовано базові концептуальні положення сучасної теорії ціноутворення. Дослідження економістів-теоретиків свідчать, що в сучасній економічній науці співіснує декілька підходів до ціноутворення. Продавець формує ціну пропозиції, зважуючи власні витрати на виробництво і реалізацію товару. У той же час він орієнтується на ринковий попит покупця. Покупець оцінює споживчі якості товару, його корисність і узагальнює їх в певній ціні попиту. Держава як інституційний та економічний суб'єкт забезпечує господарські та правові основи ціноутворення, а також фіскальний механізм формування власного бюджету. Аналіз зазначених підходів сприяє підвищенню ефективності сучасного ціноутворення та обґрунтування ціни як провідної ринкової категорії, яка поєднує економічні інтереси всіх суб'єктів товарообміну – виробників, споживачів і держави.

Посилання

http://ek-lit.narod.ru/fridsod.htm

Блауг М. 100 великих экономистов до Кейнса / Пер. с англ. В. Воронова. – М.: – Экономическая школа, 2005. – С. 704.

Тематическая хрестоматия по истории экономики Древнего мира. Вып. 1, сост. Н.Н. Пикус. М.: издательство МГУ, 1963 – 465с.

Туган-Барановський М. І. Основи політичної економії. Автор пер. і вступ. статті С.М. Злупко. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 628 с.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. - М.: Эксмо, 2007. – 960 с. – ISBN 978-5-699-20989-7.

Дж. Гелбрейт Экономические теории и цели общества. / Economics and the Public Purpose (1973). – М.: Прогресс, 1976. – 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-25

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ