ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СЦЕНАРІЇВ ФОРСАЙТУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ НА ЗАСАДАХ БАЛАНСОВОГО ПІДХОДУ

Автор(и)

  • С. В. Войтко
  • О. А. Гавриш
  • О. М. Згуровський

Ключові слова:

форсайт, сценарій, сталий розвиток, балансовий підхід

Анотація

Розкриті положення методології реалізації сценаріїв форсайту соціально-економічної системи на засадах балансового підходу. Висунуто гіпотезу стосовно можливостей збалансованого розвитку на довгострокову перспективу при реалізації обраного сценарію в межах наявних ресурсів з врахуванням ризику. Розглянуто реалізацію форсайту як знаходження деякого балансу витрат ресурсів та отриманого ефекту від обраної стратегії (шляху, планових заходів) при виборі визначеного оптимального, на наш погляд, сценарію в тих ресурсних обмеженнях, які існують на початковій стадії. Визначено, що успішність у досягненні визначених цілей на середньо- та довго­строковому періодах визначається комбінацією обраного сценарію на плановому періоді за необхідних ресурсах. Запропоновано при реалізації конкретних кроків, окрім врахуванням ресурсного забезпечення, ще й оцінювати ступінь ризику, перспективність та пріоритетність. Обрано за основу при моделюванні адаптовану до наших потреб модель Ерроу-Дебре та функцію корисності Неймана-Моргенштерна. Запропоновано здійснювати вибір більш вдалого стану майбутнього з врахування ризику за Парето-оптимальним підходом. Розроблені наукові засади проведення форсайту для соціально-економічних систем з врахуванням засад квазілінійної економіки, умов її функціонування, наявних ресурсів на теперішній стан.

 

Посилання

Згуровский М. З. Системна методологія передбачення / М. З. Згуровський. — Київ : Політехніка, 2001. — 52 с.

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / наук. кер. акад. НАН України М. З. Згуровський // Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : Вид-во «Політехніка», 2016. — 184 с.

Аткиссон А. Как устойчивое развитие может изменить мир / А. Аткиссон. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 456 с.

Scenarios for future scientific and technological developments in developing countries 2005-2015 // European Commission Community Research. Report. – March 2006 [електронний ресурс]. – Режим доступу: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/foresight/docs/ntw_scenarios2_report_en.pdf. – Загол. з екрану

Morales Jesus E. A. The Most Commonly Applied Methodologies in Technology Foresight // The proceeding of the UNIDO Technology Foresight Conference for Central and Eastern Europe and the Newly Independent States. – Vienna, April 4-5, 2001. – P. 170-178 [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unido.org/fileadmin/import/12608_AideMemoire.pdf – Загол. з екрану

Bourgeois P. Technology Foresight for Strategic Decision-Making // The proceeding of the UNIDO Technology Foresight Conference for Central and Eastern Europe and the Newly Independent States. – Vienna, April 4-5, 2001. – P. 24. [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unido.org/fileadmin/import/12231_03Bourgeoisslide.pdf – Загол. з екрану.

Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах / наук. кер. акад. НАН України М. З. Згуровський // Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : Вид-во «Політехніка», 2016. — 184 с.

Debreu G. Theory of Value: An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium / G. Debreu // Yale University Press, 1959 – 114 р.

Arrow K. J. The Role of Securities in the Optimal Allocation of Risk-bearing / K. J. Arrow // Review of Economic Studies, 1964. – №31. – P. 91-96.

Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж.фон Нейман, О. Моргенштерн. – М. : Наука, 1970. – 707 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ