Властивості системи заходів для забезпечення економічної безпеки розвитку регіонів

Автор(и)

  • Р.В. Тульчинський

Ключові слова:

економічна безпека, забезпечення, система заходів, розвиток регіонів, властивості

Анотація

Визначено, що в сучасних мінливих умовах набуває актуальності проблема забезпечення економічної безпеки розвитку регіонів України. Одним із важливих кроків на шляху досягнення необхідного рівня економічної безпеки може бути розроблення системи відповідних заходів для забезпечення економічної безпеки розвитку регіонів.

Обґрунтовано, що система заходів для забезпечення економічної безпеки розвитку регіонів повинна відповідати таким властивостям, як: керованість, гнучкість, науковість, маневреність, еластичність, ефективність, оперативність, інформованість, варіативність та перспективність. Врахування цих властивостей сприятиме більш ефективному функціонуванню системи заходів забезпечення економічної безпеки розвитку регіонів.

Доведено, що розробка системи заходів для забезпечення економічної безпеки регіонів повинна враховувати: основні напрями забезпечення економічної безпеки по відношенню до суб’єктів та об’єктів регіонів відповідно до сформованих цілей, поставлених завдань та запропонованих конкретних дій щодо забезпечення економічної безпеки на основі здійснення комплексу оперативних та довгострокових стратегічних заходів; аналіз відхилення фактичних результатів від запланованих прогнозних показників розвитку економіки регіону; результати постійного моніторингу детермінант процесу управління економічною безпекою та їх можливих змін для своєчасного коригування відповідних заходів в регіонах; наявні ресурси та потенційні можливості їх змін щодо забезпечення економічної безпеки регіонів.

Посилання

Буркальцева Д. Д. Інституціональне забезпечення економічної безпеки України : монографія / Д. Д. Буркальцева. – К. : Знання України, 2012. – 347 с.

Варналій З. С. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення: монографія / З. С. Варналій, Д. Д. Буркальцева, О. С. Саєнко. – К.: Знання України, 2011. – 299 с.

Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики / Хвесик М. А., Голян В. А., Новіков В. М. – Розділ 1.4. Екологічний стан та особливості природокористування. – С. 22-25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ief.org.ua/wp-cpntent/up-loads/2015/10

Голікова Т. В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика : монографія / Т. В. Голікова. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 296 с.

Головченко О. М. Економічна безпека регіону в гарантуванні стабільності національної економіки : монографія / О. М. Головченко. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2008. – 399 с.

Гуменюк А. М. Безпека структурно-інституціональної трансформації економіки регіону: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / А. М. Гуменюк. – К. : НІСД, 2014. – 468 с.

Донбас і Крим ціна повернення : монограф. / за ред. В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко. – К. : НІСД. – 2015. – 474 с.

Криленко І. В. Економічна безпека регіону як складова забезпечення національної економічної безпеки / І. В. Криленко // Ефективна економіка. – Дніпропетровський ДАУ, 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1779.

Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: [монографія] / Олександра Миколаївна Ляшенко. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, ПП Резніков, 2011. – 400 с.

ООН: за півроку перемир’я загинули 165 цивільних [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bbc.com/ukrainian/political/2015/09/150908_un_donbas_report_she

Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: [монографія] / Ляшенко О. М., Погорелов Ю. С., Безбожний В. Л. [та ін.]; за заг. ред. Г. В. Козаченко. – Луганськ : вид-во "Елтон-2", 2010. – 282 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ