БАНКІВСЬКИЙ РИНОК УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В.В. Красношапка, Катерина Олександрівна Колосенко

Анотація


У статті розглядаються проблеми розвитку банківського сектору України впродовж 2014-2016 рр., а також визначено загальні тенденції даного сектору економіки та надано прогноз щодо можливих негативних наслідків за умови зберігання існуючих тенденцій. Аналіз стану банківського сектору проводиться на базі статистичної звітності за 2014-2016 роки з використанням аналітичних матеріалів спеціалізованих видань та агенцій. Надано прогноз негативних наслідків збереження поточних тенденцій, а також заходи з оптимізації розвитку. Усе це визначає ризики банківської системи і економіки і сприяє уповільненню темпів економічного зростання. Запропоновані заходи щодо поліпшення стану банківських систем, спрямовані на посилення банківської конкуренції і скорочення спекулятивної спрямованості кредитування.


Ключові слова


банки; банківський сектор; криза; ліквідація; банкрутство; прибуток; збиток; тренди; надійність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Банківська справа: Навч. Посіб. / За ред. проф. Р. І. Тиркало. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314 с.

Мороз А.Н. Основи банківського дела.- Київ: МП «Лібра», 2007 р.

Комітет ВР України з питань фінансової політики і банківської діяльності. Cинергія розвитку банків та індустріалізації економіки. [Електронний ресурс] // Стратегія розвитку банківської системи 2016-2020 рр.- Київ, 2016.– Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/afedra+bankspravi/proekt_strategi.pdf

Сайт Державної служби статистики України [електронний ресурс].- Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.