ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ

Тетяна Петрівна Ткаченко, Юлія Олександрівна Токарська

Анотація


У статті досліджено сучасний стан та перспективи розвитку в сфері будівництва в Україні та розглянуто питання зниження собівартості будівельно-монтажних робіт. Авторами з’ясовано, що будівництво в Україні за період з 2010 – 2015 рр. має тенденцію до зростання. Розглянуто особливості собівартості будівельно-монтажних робіт та визначено основні проблеми, які зумовлюють високу собівартість цих робіт (майже 60-90%  від загальної вартості об’єкта будівництва).

Визначено, що ключовими проблемами у розвитку галузі будівництва та формування собівартості будівельно-монтажних робіт є: відсутність інвестування у галузь будівництва, застарілість техніки та технології будівництва, високі витрати на сировину, електроенергію та паливно-мастильні матеріали, високі відсотки на державні кредити для підприємств, високі амортизаційні відрахування, низька трудова дисципліна.

Виявлено тенденції та досліджено перспективи розвитку будівництва в Україні та шляхи зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, що дасть змогу продемонструвати динаміку обсягів виконання будівельно-монтажних робіт в Україні.


Ключові слова


будівельно-монтажні роботи; індекс будівельних робіт; собівартість будівельно-монтажних робіт; обсяги будівельних робіт

Повний текст:

PDF

Посилання


http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Державного служби статистики України : стат. зб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Вовк О. М. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності у

будівельній галузі України / О. М. Вовк, М. В. Шашко // Вісник

СумДУ. Серія «Економіка», 2012. – No 1. – С. 115-121.

Державні будівельні норми України. Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-12000 Держкомітет україни у справах містобудування і архітектури. Зі змінами і доповненнями.)

ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013«Правила визначення вартості будівництва»

П(с)БО № 18 «Будівельні контракти» № 205 від 28.04.2001 р.

Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета «Все про бухгалтерський облік» № 119 «Правила визначення вартості будівництва: ДСТУ (І. Чалий)»

Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В., Малюга Н.М. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Облік і аудит». - Житомир:ЖІТІ, 2011. – 512 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.