СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Ірина Віталіївна Макалюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4800-4599
  • Сергій Зінчук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського",

Ключові слова:

логістика, транспорт, бізнес, рентабельність, логістичні системи

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сучасного стану транспортно-логістичного бізнесу в Україні, тенденцій та передумов його розвитку. Відображено основні фактори що впливають на транспортно-логістичний бізнес. Проаналізовано показники ефективності транспортно-логістичного бізнесу України за останні 7 років: частку транспортної галузі по відношенню до ВВП, індекс ефективності логістичних процесів, індекс легкості ведення бізнесу. Охарактеризовано шляхи підвищення ефективності логістичних процесів на макро- (економічне стимулювання активних учасників оптимізації товаропотоків, створення центру з підготовки професіоналів з координації рухів товарів у регіональному та галузевому масштабах, забезпечення безперервності товаро-матеріальних потоків тощо) та мікрорівнях (посилення інноваційної складової в інфраструктурі логістичних систем, удосконалення системи обліку та контролю логістичних витрат, побудова гнучких організаційних структур підприємств тощо). Окреслено перспективи подальших досліджень у напрямі діагностики логістичних систем України з точки зору світових стандартів і норм.

Біографії авторів

Ірина Віталіївна Макалюк, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

старший викладач кафедри економіки і підприємництва Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Сергій Зінчук, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Кафедра міжнародної економіки, студент групи УС-52

Посилання

Брагінський В. В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма реалізації транзитного потенціалу України [Електронний ресурс] / В. В. Брагінський. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf.

Матеріали VI-го Логістичного інноваційного форуму 2016 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт компанії «Бізнес Самміт». – Режим доступу : http://www.summitbiz.com.ua.

Матеріали VII-ої практичної конференції [Електронний ресурс] / Офіційний портал топ-менеджерів оптової та роздрібної торгівлі. – Режим доступу : http://trademaster.ua .

Національні рахунки [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua .

Борисова Л. А. Доходность транспортно-логистического бизнеса / Л. А. Борисова, А. И. Федоренко // Логистика сегодня. – 2014. – № 4. – С. 244-258.

Брагінський В. В. Розвиток транспортно-логістичної системи як форма реалізації транзитного потенціалу України [Електронний ресурс] / В. В. Брагінський. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Braginskiy.pdf.

Озерська Г. В. Транспортно-логістичні кластери як основа реалізації транскордонного співробітництва / Г. В. Озерська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 126–129.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний веб-сайт Кабінету міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua.

Офіційний веб-сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lpi.worldbank.org.

Прокофьева Т. А. Логистика транспортно-распределительных систем: региональный аспект / Т. А. Прокофьева, О. М. Лопаткин. – М. : РКонсульт, 2003. – 400 с.

Сич М. Є. Кластерно-логістична модель розвитку національного ринку транспортних послуг / М. Є. Сич, О. В. Бойко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – 2014. – № 4. – С. 25-29.

Тараканов М. Л. Логістика матеріальних потоків у системі розвитку приморського регіону / М. Л. Тараканов // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2013. – Випуск 1 (48). – С. 289-294.

Токманова І. В. Перспективи розвитку транспортно-логістичного бізнесу в Україні / І. В. Токманова. – Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – № 34. – С. 228-230.

Україна: Дослідження щодо сприяння торгівлі і транзиту [Електронний ресурс] / Інформаційні ресурси Світового банку.– Режим доступу : http://siteresources.worldbank.org .

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-26

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ