Фактори зміни валютного курсу в Україні

В.М. Марченко

Анотація


В статті узагальнено основні фактори впливу на зміну валютного курсу в Україні, до яких віднесено: експорт, імпорт, темп зростання ВВП, купівельна спроможність населення, процентні ставки за вкладами в національній валюті, грошова маса. Визначено направленість впливу кожного із факторів на тенденції зміни валютного курсу.

Визначено, що основним джерелом надходження іноземної валюти в України є експорт товарів, а основним напрямом їївикористання є оплата імпорту товарів в Україну.

 Представлені тенденції зміни експорту таімпорту товарів та послуг засвідчили їх вплив на формування девальваційних процесів на валютному ринку Україні. Значне падіння експорту, зростання зовнішньоторговельної заборгованості стали основними причинами падіння курсу національної валюти.

Основними напрямами стабілізації валютного ринку України є зміна співвідношення між базовими факторами формування валютного курсу.

Ключові слова


валютний курс; експорт; імпорт; зовнішньоторговельна заборгованість

Повний текст:

PDF

Посилання


Зовнішній борг. Електронний ресурс. – Режим доступу:https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446#4

Платіжний баланс. Електронний ресурс. – Режим доступу:https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?showHidden=1&art_id=65613&cat_id=44446

Показники валютного ринку України. Електронний ресурс. – Режим доступу:https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=7693080


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2017 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.