КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ

Автор(и)

  • А.Ю. Погребняк
  • Андрій Миколайович Рубцов студент ФММ НТУУ «КПІ»,

Ключові слова:

продуктивність праці, чинники, компетенції, стратегія, ефективне управління

Анотація

У статті узагальнено теоретичні засади продуктивності та розроблено методичні рекомендації і заходи щодо удосконалення підвищення продуктивності праці робітників на підприємстві.

Визначено, що розробка конкретної програми розвитку трудового потенціалу, яка повинна забезпечити ефективне управління продуктивністю праці  залежить від чинників виробничої діяльності підприємства, які сприяють зміні показника продуктивності. Запропоновано стратегію кадрової політики невеликого підприємства, яка допоможе підвищити продуктивність праці.

Доведено, що кожне підприємство обирає свою стратегію підвищення продуктивності праці, виходячи з наявних можливостей, але найбільший ефект буде досягнутий завдяки реалізації заходів одразу по всім напрямам.

 

Посилання

Агнарсон, С. О совокупной производительности / С. Агнарсон // Труд за рубежом. – 2010. – №3.

Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О. А. Грішнова. – К.: Знання, 2006. – 559 с.

Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2010. – 251 с.

Семикіна М. В. Трудоресурсне забезпечення регіонів: вибір пріоритетів розвитку / Семикіна М.В., Пустовіт М.В. // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. – Спец. вип. Праця в ХХI століття: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т.2. – К. : КНЕУ, 2012. – С.370 -379.

Шамрай Л. В. Совершенствование управления производительностью труда на предприятии: автореферат дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / Поволжская академия государственной службы им. П.А. Столыпина. – Волгоград, 2009. – 21 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-02

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ