СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Анастасія Ігорівна Бондар
  • Тетяна Петрівна Ткаченко НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Ukraine

Ключові слова:

фінансова діяльність підприємства, показники оцінки ефективності роботи підприємства, ефективність, шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства

Анотація

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти фінансової діяльності підприємства, розглянуто основні завдання, які постають в процесі здійснення фінансової діяльності. Проаналізовано які роботи необхідно провести для здійснення оцінки фінансового стану підприємства. Досліджено показники, які використовують для здійснення оцінки ефективності фінансової діяльності підприємства. Виявлено та запропоновано власні шляхи підвищення ефективності фінансової діяльності підприємства, які залежать від особливостей галузі, в якій працює підприємство.

Біографія автора

Тетяна Петрівна Ткаченко, НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Кафедра економіки і підприємництва, доцент

Посилання

Бердар М. М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства [Текст] / Наукова публікація М. М. Бердар //Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №5. - С.133-138.

Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144

Джерелейко С. Д. Управління фінансовими ресурсами промислових підприємств [Електронний ресурс] // С. Д. Джерелейко. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/156.pdf .

Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – Київ: ДУЕП, 2008. – 392 с. – (Центр учбової літератури).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"

Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-02

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ