Оцінка факторів конкурентоспроможності підприємства

Автор(и)

Ключові слова:

оцінка, фактори, конкурентоспроможність підприємства, методи оцінки, модель оцінки, структурні компоненти

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти оцінки факторів конкурентоспроможності промислового підприємства на прикладі ТОВ «Сандора», яке виробляє соки. Проводиться аналіз факторів конкурентоспроможності підприємства на трьох рівнях: галузевому, загальногосподарському та внутрішньогосподарському. Демонструється оцінка конкурентоспроможності продукції методом комплексних відносних показників. Наголошується, що додатковий етап оцінки структурних компонентів параметрів конкурентоспроможності продукції дає можливість оцінити фактори, які їх формують, та визначити напрямки її підвищення. 

Біографії авторів

Олексій Сергійович Хринюк, «КПІ ім.Ігоря Сікорського»

к.е.н., доцент  «КПІ ім.Ігоря Сікорського»

Олена Валеріївна Ткач

 студентка ФММ  «КПІ ім.Ігоря Сікорського»

група УЕз-51м

Посилання

Єлець О.П., Богдан Є.В. Сутність конкуренції та конкурентоспроможності підприємства. – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_7_082.pdf.

Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: [монографія / за заг. ред. О.Г. Янкового]. – Одеса: Атлант, 2013. – 470 с.

Офіційний сайт ТОВ «Сандора», - Режим доступу: http://www.sandora.mk.ua/.

Управління конкурентоспроможністю підприємства : Навчальний

посібник. – С.М. Клименко, О.С. Дуброва та ін. – К. : КНЕУ, 2006. – 527 с.

Міхєєва Є. М. Управління якістю: підручник / Є. М. Міхеєва, М. В. Сіроштан - М.: видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2009 .- 708 с.

Товарна інноваційна політика - Кардаш В.Я./ Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/771/44/1/1/

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-02

Номер

Розділ

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ