НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЮ ПОЛІТИКОЮ БАНКУ В УМОВАХ КРИЗИ

Автор(и)

Ключові слова:

банківська діяльність, кредитний портфель, кредитна діяльність, кредитна політика, управління, клієнтоорієнтований підхід, безпека

Анотація

У статті досліджено сутність кредитної політики банку. Обґрунтовано та охарактеризовано основні функції управління нею.  Визначено ключові фактори впливу на результативність управління кредитною політикою. Діагностовано ключові показники кредитної діяльності банків і на цій основі запропоновано напрями її активізації шляхом удосконалення основних функціональних інструментів управління кредитною політикою банків. Серед них основну роль відведено клієнтоорієнтованому маркетинговому підходу, структурі кредитного портфеля, політики персоналу, економічної та інформаційно-аналітичної безпеки. 

Біографії авторів

Петро Васильович Круш, НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» , кафедра економіки і підприємництва

Завідувач кафедри економіки та підприємництва 

Станіслав Ігорович Бугрім, ПАТ "ПриватБанк"

Керівник відділення

Посилання

Золотарьова О.В. Концепція кредитної політики комерційного банку та можливості підвищення її ефективності / О.В. Золотарьова, Ю.В. Півняк, П.Ю. Мартиненко [Електронний ресурс] // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 9. – Ч. 2. – Режим доступу до джерела:

Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / За ред. В.В. Коваленко. – Одеса: Видавництво «Атлант», 2015. – 217 с.

Бюлетень національного банку України: електронне видання, щомісячна інформація [Електронний ресурс]: дані за березень 2015 року. – Режим доступу до джерела: http://www.bank.gov.ua

Фрумкін К. Шахрайство та злочини у банківській сфері [Електронний ресурс] / інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку «Україна фінансова». – Режим доступу до джерела: http://ufin.com.ua/analit_mat/gkr/150.htm

Рівень розкриття кіберзлочинності [Електронний ресурс]: дані інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна», 2016 р. Режим доступу до джерела: http://ua.interfax.com.ua/news/general/361440.html

Акімова І. Банки України: як вибратися з петлі недовіри [Електронний ресурс] / І. Акімова, Комаров В. // Дзеркало тижня. – 2015. – Режим доступу до джерела: http://gazeta.dt.ua/macrolevel/banki-ukrayini-yak-vibratisya-z-petli-nedoviri-vihid-iz-bankivskoyi-krizi-yak-rozirvati-kolo-nedoviri-_.html

Широкова О.В. Клієнтоорієнтована стратегія як елемент комплексу маркетингу банку [Електронний ресурс] / О.В. Широкова, Н.П. Погореленко // Молодий вчений. – 2015. - № 1. – Режим доступу до джерела: http://cyberleninka.ru/article/n/klientoorientirovannaya-strategiya-kak-element-kompleksa-marketinga-banka.pdf

Широкова М.С. Дослідження економічної поведінки споживачів банківських послуг в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / М.С. Широкова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – 2011. - №941. – Режим доступу до джерела: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/VKhNU/Soc_dos/2011_941/Shirokov.pdf

Федірко В.В. Порівняльний аналіз основних стратегій та концепцій банку в рамках клієнтоорієнтованого маркетингового підходу [Електронний ресурс] / В.В. Федірко. Режим доступу до джерела: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1010

Торяник Ж.І. Нові тенденції банківського маркетингу: вітчизняний і зарубіжний досвід / Ж.І. Торяник, К.В. Антимоник // Вісник Університету банківської справи Національного банку України.- 2016. - № 1. – Режим доступу до джерела: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-01

Номер

Розділ

ФІНАНСИ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ