МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЯ

Автор(и)

  • Наталія Петрівна Круш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 03056, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 37, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8859-2674

Ключові слова:

інновація, інноваційний розвиток, теорія інновацій, інноваційна діяльність

Анотація

 У даній статті аналізуються методологічні підходи до розкриття сутності поняття інновація. Розглянуті процесний, системний, результативний, та атрибутний підходи до поняття інновація. Проаналізовано, сутнісні риси інновацій та запропоновано авторське визначення категорії «інновації».

Біографія автора

Наталія Петрівна Круш, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 03056, Україна, м. Київ, просп. Перемоги, 37

кандидат економічних наук

старший викладач кафедри

Кафедра економіки та підприємництва

Посилання

Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – Москва: Прогресс, 1982. – 454 c.

Туган-Барановский М. Промышленные кризисы, их причины и влияние на народную жизнь / М. Туган-Барановский; [за ред. О. Н. Попова]. – 2-е вид., переробл. – Санкт-Петербург, 1900. – 354 c.

Spiethoff A. Vorbemerkungen zu einer Theorie der Uberproduktion / A. Spiethoff // Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich. – 1902. – № 26. – С. 721–759.

Хартман В. Д. Критический анализ буржуазных теорий и практики управления промышленными исследованиями и разработками / В. Д. Хартман, В. Г. Шток; [пер. с нем.]. – Москва: Прогресс, 1979. – 470 c.

Мор Т. Утопія / Т. Мор, Т. Кампанелла; [пер. з лат. вступ. слово Й. Кобов, Ю. Цимбалюк] // Утопія. Місто Сонця. – Київ: Дніпро. – 1988. – 207 с.

Кампанелла Т. Місто Сонця / Т. Мор, Т. Кампанелла; [пер. з лат. вступ. слово Й. Кобов, Ю. Цимбалюк] // Утопія. Місто Сонця. – Київ: Дніпро. – 1988. – 207 с.

Баранов О. Г. Інноваційні теорії: представники і проблеми структуризації / О. Г. Баранов // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2009. – Вип. 42. – С. 45 – 56.

Харчук В. Ю. Теоретичні аспекти категорій «інновація» та «нововведення» / В. Ю. Харчук // Прометей. – 2007. – №2(23). – С. 127–134.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – Москва: Соцэкгиз, 1962. – 684 с.

Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо // Сочинения. – Москва: Государственное издательство политической литературы. – 1955. – С. 116–123; 329–331.

Маркс К. Процесс производства капитала / К. Маркс // Капитал. – Москва: Политиздат. – 1983. – С. 430–437.

Шумпетер Й. А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Й. А. Шумпетер; [пер. с англ.]. – Київ: Основи, 1995. – 528 с.

Кондратьев Н. Д. Большие циклы конъюнктуры / Н. Д. Кондратьев // Вопросы конъюнктуры. – Москва. – 1925. – С. 28–79.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-01

Номер

Розділ

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВІ