ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Андрій Віталійович Данилов НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7455-030X
  • Оксана Петрівна Кавтиш НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського", Ukraine

Ключові слова:

виробничий потенціал підприємства, ресурсний підхід, структурний підхід, цільовий підхід, виробничі ресурси, можливості, управління потенціалом

Анотація

У статті проаналізовано теоретичні підходи до сутності виробничого потенціалу підприємства, серед яких ключове місце займають ресурсний, структурний (функціональний) та цільовий (результативний).Визначено їх спільні та відмінні риси, охарактеризовано переваги та недоліки кожного з них. Уточнено поняття «виробничого потенціалу», діагностовано місце виробничого потенціалу у системі економічного потенціалу підприємства. Зазначено, що виробничі ресурси не є ототожненням виробничого потенціалу, а є лише його складовою частиною. Виробничий потенціал є більш широким поняттям і включає в себе не тільки виробничі ресурси, але й здатність до ефективного та раціонального їхнього використання у необхідному обсязі у відповідні терміни. Роль, яку відіграє виробничий потенціал у господарській діяльності підприємства, носить важливий характер та є ключовою для промислових підприємств. Обґрунтовано та систематизовано фактори впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на характер, стан та можливості управління виробничим потенціалом промислових підприємств.

Посилання

Авдеенко В.Н., Котлов В.А. Производственный потенциал промышленногопредприятия/В.Н.Авдеенко,В.А.Кот-лов. – М. : Экономика, 1989. – 240 с.

АндрощукД.В.Теоретичніпитаннявизначеннятаоцінки виробничогопотенціалупідприємства/Д.В.Андрощук// Університетські наукові записки. – 2009. – № 1-2 (13-14). – С. 374-380.

Анчишкин А.И. Наука-техника-экономика / А.И. Анчишкин ; 1-е изд. – М. : Экономика, 1986. – 384 с.

АрхангельскийВ.Н.,ЗиновьевЛ.Е.Управлениенаучно-техническим прогрессом в машиностроении / В.Н. Архан-гельский, Л.Е. Зиновьев. – М., 1983.

Архипов В.М Проектування виробничого потенціалу об'єднань (теоретичні аспекти). Л .: Изд-во ЛГУ, 2013.

Давискіба К.В. Економічний потенціал регіону та його ефективневикористаннявумовахринковоїтрансформації: автореф. дис. … к. е. н. : спец. 08.10.01 / К.В. Давискіба. – Х., 2012. – 20 с.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : [навч. посіб.] / Н. С. Краснокутська. – Х. : ХДУХТ, 2005. – 287 с.

ФедонінО.С.Потенціалпідприємства:формуваннята оцінка : [навч. посіб.] / [О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк]. – К. : КНЕУ, 2006. – 316 с.

ШевченкоД.К.Проблемыэффективностииспользования экономического потенциала / Д.К. Шевченко – Владивосток : Изд. Дальневост. ун-та, 2013. – 156 с.

Бейкінська Г. М. Закономірності, характеристики та фактори формування виробничого потенціалу підприємства [Текст ]/ Глобальны та національні проблеми економіки // Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського – с. 299 – 304

Капустін О. О. Основи формування виробничого потенціалу агропромислового комплексу в системі ринкових відносин [Текст ] // О. О. Капустін – Луганський аграрний університет – 6 с.

Хринюк О. С., Бойко Т. О. Виробничий потенціал підприємства: підходи та методи його оцінки [Текст ]/ Глобальні та національні проблеми економіки // Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського – с. 3 – 5

Жук Є. О. Виробничий потенціал як фактор розвитку підприємства за умов невизначеності [Електронний ресурс ] : Режим доступу -http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/3557/1/Vchnu_ekon_2014_3(3)__46.pdf

Остапенко Т. В. Виробничий потенціал підприємств апк: поняття та оцінка [Електронний ресур ] : Режим доступу -http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/4/27.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-06-02

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ