№ 8 (2011)


Обкладинка

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВО [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 8. – Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2011. – 192 с.

Рекомендовано Вченою Радою
факультету менеджменту та маркетингу

Протокол № 9 від 26.04.2011 р.