ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ДЕРЖАВИ

Ю.С. Чихачова

Анотація


В статті досліджуються особливості становлення національної моделі управління державними корпоративними правами. Визначено основні фактори, що впливають на національну модель корпоративного управління; механізми корпоративного управління, досліджено вплив проведених процесів приватизації на основні елементи корпоративного управління. Проаналізовані особливості, специфіка, основні цілі управління державними корпоративними правами на Україні. Визначаються пріоритети у вирішенні питання покращення ефективності діяльності українських товариств, створених в процесі приватизації та корпоратизації.


Ключові слова


приватизація; корпоратизація; корпоративне управління; відносини власності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Djankov S. Ownership Structure and Enterprise Restructuring in Six Newly Independent States//Comparative Economic Studies, Spring, 1999., № 1, p.84

Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора: Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільский.– К.: Основи, 1998. – 856 с.

Бондар І(Ігор). Чечетов М. В., Науменко В. І., Саввов А. І., Лич В. М. Енциклопедія корпоративного управління: [3 т.]. — К.: Вид. Дім «Корпорація», 2006. - Т. 2. — 422 с.

Бондарь (Александр). Н., Ларцев В. С., Ледомская С. Ю., Тараторин Ю. М. Итоги сертификатной приватизации в Украине/ А.Н. Бондарь общ. ред. — К. : Полиграф- Информ, 2002. — 208 с.

Вакульчик (Олена). М. Механізм оцінки результативності діяльності підприємств з корпоративним управлінням [текст]: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Національна металургійна академія України. — Д., 2004. — 35с.

Аналітична довідка про хід приватизації в І півріччі 2009 року / Фонд державного майна України [Електронний ресурс]. Режим доступу до файлу http://www.spfu.gov.ua

Пасхавер О (Александр). Перспективи приватного підприємництва в Україні: приватизація і зростання нового капіталу // Економіка України. –2000. - №4. – С.31-39.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.