ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВ ПІДПРИЄМСТВ НА УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О.С. Хринюк
  • А.П. Мельнікова

Ключові слова:

економічна криза, прогнозування банкрутства, антикризове управління, діагностика банкрутства.

Анотація

В статті розглядається необхідність вдосконалення загального алгоритму діагностики банкрутства підприємств. Наголошується на існування певних проблем у використанні закордонних методик прогнозування банкрутства підприємств. Подаються пропозиції щодо вдосконалення процесу діагностики банкрутства.

Посилання

Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. – К.: КНЕУ, 2001.

Фомин Я.А. Диагностика кризисного состояния предприятия. – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2003. – 349 с.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр.. і доп. – К. Знання, 2007. – 668 с.

Євдокимов Ф.І. Діагностика банкрутства підприємства/ Ф.І. Єводкимов, Н.А. Кульбака // ДонНТУ: — Донецьк, 2003-2009.

Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту, в 2 т. – К.: Ніка-Центр, 1999. – 592, 512 с.

Бондарь Т.Е. Диагностика экономической несостоятельности предприятия в системе финансового менеджмента / Т.Е. Бондарь, С.С. Самсонова // Вестн. Белорусского гос. эконом. ун-та. - 2006. - № 2. - C. 65-70.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА