ЗАДАЧА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

О.А. Гавриш, М. М. Кіряков

Анотація


У статті розглянуто теоретико-методичні засади проведення економічного аналізу. Визначено сутність і характерні особливості аналізу енерговиробництва, тенденції розвитку та фактори змін результатів діяльності.


Ключові слова


аналіз виробничої діяльності; економічний аналіз; енергоресурси; резерви; енергоефективність; управлінські рішення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва Г. І. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. – К.: Знання, 2008. – 263 с.

Економічний аналіз: Навч. посіб./ За ред.. М. Г. Чумаченка. Вид. 2-е переобл. і доповн. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

Енергетична стратегія України на період до 2030р. від 15 березня 2006р. № 145 //http://kmu.gov.ua.

Іваненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – 5-те вид., випр.. і доп. – К.: Знання, 2006. – 261 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Каптуренко М. Г., к.е.н., Божій А. С. Енергоефективність – запорука економічної безпеки // Економічний простір. – 2008. - №9. – С. 198-204.

Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр.. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662 с. – (Вища освіта ХХІ століття).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.