ЗІСТАВЛЕННЯ ВВП УКРАЇНИ І СВІТУ ЯК ФАКТОР ОЦІНКИ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Автор(и)

  • О.О. Корогодова
  • І. Сиванич

Ключові слова:

ВВП, валовий внутрішній продукт, економічне зростання, паритет купівельної спроможності, номінальний ВВП, реальний ВВП.

Анотація

У статті висвітлено теоретичні підходи до визначення показників зміни частки ВВП України у аналогічному світовому показнику. Розглянуто способи розрахунку показників ВВП. Проведено аналіз динаміки показників номінального ВВП, ВВП на душу населення, ВВП за паритетом купівельної спроможності, частки вітчизняного ВВП у світовому ВВП. За допомогою методу екстраполяції здійснено прогноз показнику відношення ВВП (номінального та за паритетом купівельної спроможності) України до світового рівня. Зроблено акцент на оцінці якісності економічного зростання України.

Посилання

Мочерний С. В. «Основи економічної теорії» — К.: ВЦ -Академія», 1999. [Електронний ресурс] http://pidruchniki.com.ua/ekonomika/osnovni_prichini_ekonomichnoyi_krizi_ukrayini

Козик В.В., Пайкова Л.А., Даниленко Н.Б. Навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 406 с.

Болотин Б. Мировая экономика за 100 лет // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 7.

А.Илларионов «Основные тенденции развития мировой экономики в 1950 – 1996 гг.», журнал «Основы экономики» №10/97.

Shamim Adam, Ilan Kolet «G-7 Share of World GDP Seen Below 50% by 2012: Chart of the Day» [Електронний ресурс]

http://www.bloomberg.com/news/2010-10-21/g-7-share of-world-gdp-seen-below-50-by-2012-chart-of-the-day.html

Mark J. Perry «The Projected Shares of Real World GDP Through 2030» [Електронний ресурс] http://mjperry.blogspot.com/2009/11/us-share-of-world gdp-remarkably.html

Валовий внутрішній продукт // Держкомстат України, 1998-2010. Дата останньої модифікації: 24/03/110 [Електронний ресурс] http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/vvp/vvp_ric/vvp_u.htm

GDP (current US$) // World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files [Електронний ресурс] http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

Валовий внутрішній продукт у 2010 році // Держкомстат України, 1998-2010. Дата останньої модифікації: 1/10/110 [Електронний ресурс] http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/vvp/vvp_kv/vvp_kv_u/vvp_kv2010_u.htm

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ