ТЕНДЕНЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ ПІД ВПЛИВОМ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

С. О. Тульчинська, А.Ю. Калиниченко

Анотація


У статті аналізується стан ринку праці України в умовах кризи, досліджуються фактори зменшення зайнятості та зростання безробіття, шляхи мінімізації впливу негативних наслідків світової фінансової кризи на сферу докладання праці.


Ключові слова


світова фінансова криза; ринок праці; соціальний захист; мінімізація негативних наслідків кризи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Безтелесна Л.І., Юрчик Г.М. Державне регулювання зайнятості: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т водного господарства та природокористування. — Рівне : НУВГП, 2006. — 210с.

Польовий Л. Стан ринку працi i пiдвищення розмiру допомоги по безробiттю // Соцiальний захист. - 2009. - № 5.

Довідник Державного комітету статистики України: «Соціально-економічне становище України», 2009 рік, Київ, 2010р.

Ринок праці в Україні в 2010 році - Державна служба зайнятості України: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=178294&cat_id=4713800

Міністерство праці та соціальної політики України: http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/index


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.