НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Автор(и)

  • Т.Є. Шевченко
  • М.А. Хороновський

Ключові слова:

основні та оборотні фонди підприємства, засоби виробництва, оборотні кошти, трудові ресурси, кадри, матеріальні ресурси, ефективність, потенціал.

Анотація

В статті розглянуто необхідність підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств в умовах економічної кризи та наведені шляхи його підвищення.

Посилання

Васильченко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий: Монография. – Киев: Центр учебной литературы, 2005.

Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник – М., 2000. –371 с.

Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг. ред. П.В.Круша В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. – К.:Ельга-Н, КНТ,2009. – 780 с.

Економіка підприємства: Навч. посібник / за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431с.

Економіка підприємства: підручник / під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Покропивого С.Д.- Вид. 2-е.К.: КНЕУ, 2004.- 528с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ