ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Н.А. Шевчук, В.І. Міхневич

Анотація


Стаття присвячена дослідженню різноманітності підходів до аналізу собівартості продукції та їхніх завдань, визначенню доцільності використання кожного з них. Розглянуто ефект, який дає використання того чи іншого виду аналізу, можливості його впливу на величину собівартості. Виявлено недоліки традиційних підходів до аналізу собівартості продукції, запропоновано методи збільшення ефекту від проведення аналізу.


Ключові слова


оперативний аналіз; стратегічний аналіз; внутрігосподарський аналіз; міжгосподарський порівняльний аналіз; внутрізаводський порівняльний аналіз; функціонально-вартісний аналіз; госпрозрахункова собівартість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Економічний аналіз господарської діяльності. / Іващенко В.І., Болюх М.А., –– К.: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2001. –– 204 с.

Мних Є.В., Бутко А.Д., Мелешко Н.М., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С., Редько К.О., Економічний аналіз: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 432с.;

Попович, П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : Підручник для вузів. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 416 с.

Савицька, Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник. - Київ : Знання, 2004. - 654 с. - ( Вища освіта XXI століття).

Тарасенко Н.М., Економічний аналіз, Навч. посіб., – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 344с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2016 Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.