ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • О.С. Хринюк
  • І.С. Усатенко

Ключові слова:

стратегія, вимоги до формування стратегії, принципи розробки стратегії.

Анотація

В статті обґрунтовано систему принципів, відповідно до яких необхідно здійснювати процес формування стратегії розвитку підприємства. Запропоновано виділяти дві групи принципів: загальні та специфічні. Сформульовано та розкрито сутність загальних та специфічних принципів розробки стратегії підприємства.

Посилання

Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента : пер. с англ. [Текст] / П.Ф. Друкер. – М.: Вильямс, 2004. – 432 с

Ефремов В.С. Стратегическое управление в контексте организационного развития// Менеджмент в России и зарубежом. – 2003, № 1. – С. 3-13.

Жилінська Л. О. Сутність і принципи стратегічного планування / Л. О. Жилінська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007. – № 3. – С. 79-83.

Наливайко А. Теорія стратегій підприємства. Сучасний стан та перспективи розвитку: Моногр. [Текст] – К.: КНЕУ, 2001. – 227 с.

Саєнко М. Г. Стратегія підприємства: Підручник. [Текст] – Тернопіль: «Економічна думка». – 2006. – 390 с.

Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації : монографія [Текст] / І.В. Смолін. – К. : КНТЕУ, 2004.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ